Programació per blocs per a infants

Taula de continguts

Què és la programació per blocs?

La reacció més habitual quan algú s’assabenta que ha d’aprendre programació és posar-se les mans al cap. Com ensenyaré programació si no en tinc ni idea? Però, avui en dia, gràcies a la informàtica, tenim a la nostra disposició nombroses aplicacions i pàgines web amb les quals podem aprendre i ensenyar a programar sense haver d’arribar a ser un geni de la informàtica.

A l’hora d’introduir els infants en el món de la programació, és important que la percebin com una activitat motivadora i interessant. Per a això, existeixen diferents plataformes i aplicacions amb les quals es poden introduir els conceptes bàsics de programació d’una forma molt visual i intuïtiva.

La metodologia per blocs és ideal per a la iniciació a la programació dels infants.  Els blocs de programació són grups de codis ordenats d’una manera lògica i determinada amb uns valors o funcions que poden modificar-se i unir-se entre si. D’aquesta manera, es crea una seqüència lògica que conforma un moviment o una acció determinada.

Programación por bloques para niños

Per què ensenyar programació per blocs?

La programació per blocs permet iniciar-se en aquest camp d’una manera molt senzilla i intuïtiva. Té múltiples beneficis per al desenvolupament d’habilitats i capacitats pròpies del pensament computacional: aprendre a detectar errors, a solucionar problemes complexos, a treballar en base a estratègies i a prendre decisions.

La programació gràfica per blocs afavoreix l’assimilació de conceptes a través de comandaments visuals. Aquests comandaments o blocs representen diferents accions individuals que poden configurar-se i/o combinar-se amb altres blocs per construir seqüències lògiques. D’aquesta manera, aprenen a acoblar i desacoblar blocs de codis amb l’objectiu de trobar una solució reeixida i efectiva a un problema.

Com ensenyar programació per blocs?

Abans de començar a ensenyar programació per blocs a un grup d’infants, cal entendre com funciona el pensament computacional. Aquest pensament consisteix en ser capaç de donar solució a problemes a través dels conceptes fonamentals de la programació informàtica basats en el disseny i la creació de cadenes d’instruccions.

La programació visual per blocs afavoreix l’assimilació dels diferents conceptes i funcionalitats. Per això s’ha convertit en el sistema ideal per iniciar els infants en la programació. El primer de tot és aprendre a utilitzar l’aplicació i anar agafant soltesa a poc a poc. Cal afavorir en tot moment que els infants vegin l’activitat com quelcom divertit i motivador per evitar la frustració o la desil·lusió. I, per aconseguir-ho, han de ser capaços d’organitzar i estructurar la gestió i l’ús de les diferents eines que ofereix la programació per blocs.

Llenguatges i jocs de programació per blocs

El llenguatge de programació s’utilitza per descriure i donar instruccions a un sistema o equip informàtic sobre les accions encadenades que ha de posar en marxa. Hi ha múltiples eines i plataformes en línia amb les quals aprendre a programar per blocs d’una forma senzilla i intuïtiva. Algunes introdueixen el joc per afavorir la motivació i l’aprenentatge en edats primerenques.

A través d’aquestes aplicacions i eines en línia i fora de línia, es treballa el desenvolupament de capacitats fonamentals per a la resolució de problemes i el pensament computacional.

Programación por bloques con Arduino

Arduino Blocks

Aquesta plataforma de programació per blocs s’organitza de manera similar a la programació amb text d’Arduino, però d’una forma molt més visual que permet arrossegar i estructurar diferents blocs que porten integrats codis amb els quals assignar diferents instruccions. És perfecta per introduir la robòtica educativa a l’aula en edats primerenques.

Programación en bloques con Google Blockly

Google Blockly

Aquest llenguatge de programació visual està compost per un grup de comandaments que es poden combinar entre si formant una mena de trencaclosques. És una eina molt senzilla que permet a l’usuari júnior concentrar-se en la lògica de la programació, sense haver de configurar la codificació per mitjà de text.
Programación con bloques con Spike prime

Spike Prime

Aquest joc de LEGO permet assentar els conceptes bàsics de programació englobats en un equip educatiu per gestionar robots que s’armen amb peces i poden ser controlats per programació.

Aprende a programar de forma visual con CSUnplugged

CSUnplugged

Aquesta eina digital no és tant un joc o una aplicació, sinó una plataforma on es poden trobar recursos educatius i activitats per ensenyar i aprendre a programar en els diferents nivells.

Programación visual con CoSpaces

CoSpaces

Una aplicació molt flexible que pot adaptar-se al nivell de l’alumnat i que pot utilitzar-se per crear nombroses experiències virtuals.
Aprende a programar mediante bloques con Minecraft

Minecraft

Aquest popular videojoc permet realitzar modificacions mitjançant programació. Es poden treballar conceptes bàsics mitjançant la programació visual o utilitzar llenguatges de programació convencionals com JavaScript.
Programa con bloques como si fuese un puzzle con Scratch

Scratch

Una eina intuïtiva, còmoda i visual que permet treballar la programació per blocs com si fossin peces d’un trencaclosques que es tradueixen en llenguatge de programació.
Progrmación por bloques para niños con Scratch JR

Scratch Jr

Aquesta versió simplificada de Scratch és una eina perfecta per iniciar-se en el llenguatge de programació per blocs amb infants.

Vols aconseguir un dels fantàstics maletins d’Electrolab?

Programació d’Arduino per blocs

Arduino és un sistema de programació de codi obert per a la creació i gestió de projectes electrònics. Ofereix un programari i un maquinari lliures i flexibles als quals pot accedir tothom per comprendre fàcilment els principis bàsics de programació informàtica.

La placa d’Arduino és un microcontrolador que treballa com a interfície entre un ordinador i un altre dispositiu. S’hi poden gravar cadenes d’instruccions a través de llenguatge de programació per codi. Les bases d’aquesta plataforma són d’accés públic, de manera que qualsevol usuari pot accedir-hi i configurar-les per crear els seus propis microordinadors.

La programació gràfica per blocs es fa servir molt en robòtica educativa des de Primària fins al Batxillerat. Ajuda a comprendre de manera clara i visual com funciona el procés de programació pas a pas. Els blocs equivalen a codis de programació que poden ser arrossegats i configurats per l’usuari per construir instruccions consecutives. Gràcies a aquest intuïtiu entorn de programació, Arduino és perfecte per començar a programar per blocs des de petits.