Programació per a infants: què és i quins beneficis té

Taula de continguts

Què és la programació per a infants

Avui dia l’educació a les escoles es troba en un procés d’adaptació a les necessitats dels estudiants del segle XXI, que són molt diferents a les de fa uns anys. Els joves ja són purament digitals, de manera que la seva forma de pensar i els seus interessos també ho són. Per aquesta raó, les escoles han d’introduir en els seus plans d’estudi processos d’aprenentatge vinculats a les exigències de la societat actual, com ara la programació i la informàtica.

La programació és un sistema internacional que permet dissenyar, codificar, gestionar i interaccionar amb diferents projectes tecnològics o electrònics mitjançant l’ús de llenguatges informàtics. És molt més que treballar amb codis i aprendre a programar per programar, té molt més rerefons i un component creatiu poc destacat a les escoles.

Les possibilitats que ofereixen la informàtica i la programació estan generant cada vegada més interès entre el professorat com a part del procés d’aprenentatge de l’alumnat. Aquestes eines són considerades pilars fonamentals per al desenvolupament del pensament computacional, és a dir, el desenvolupament de la capacitat de resolució de problemes aplicant processos de pensament lògics, matemàtics, algorítmics, etc.

Programación para niños

Per què ensenyar programació als infants

La programació per a infants afavoreix el desenvolupament del pensament computacional, així com moltes altres habilitats i capacitats imprescindibles per a l’ensenyament d’avui en dia. És clau per impulsar la capacitat de resolució de problemes i la capacitat de dividir el problema en petites parts per a les quals buscar diferents solucions fins a trobar el resultat final.

A través d’una sèrie de recursos i eines disponibles, l’alumnat ha de posar a prova el seu enginy per construir el que se li acudeixi. Durant el camí es troben amb un seguit de contratemps als quals s’han d’enfrontar de manera individual o en grup. D’aquesta manera, els infants aprenen a canalitzar la frustració, a aprendre dels seus propis errors, a perseguir objectius, a divertir-se buscant solucions, a treballar en equip, etc.

Beneficis de la programació en infants

Començar a programar en edats primerenques té múltiples beneficis per al desenvolupament de capacitats i habilitats individuals i col·lectives. En els infants més petits afavoreix la curiositat natural i el desenvolupament de les habilitats toves necessàries per a la vida real i la futura adaptació dels infants en la societat i en el món laboral.

Es produeix el contacte directe amb les noves tecnologies de forma lúdica i formativa.
Es desenvolupen les competències matemàtiques, lògiques i de comprensió lectora a través del pensament abstracte.
S’afavoreix la capacitat de treball en equip a través de la posada en comú de les habilitats i els coneixements individuals amb l’objectiu de posar en marxa un projecte comú.
Es fomenta la confiança i l’autoestima a mesura que l’alumnat va aprenent a programar i a buscar solucions als problemes que sorgeixen en el camí.
Es potencia la capacitat de concentració i atenció cap a una mateixa tasca durant un període de temps prolongat.
Es treballa la persecució d’uns objectius a través de la constància i la motivació fins a fer-los realitat.
S’alimenta la creativitat i la imaginació mitjançant la constant recerca de solucions a cada problema.
S’adapta a les diferents etapes i nivells educatius amb el desenvolupament de diferents activitats: disseny de pàgines web, programació de jocs, robòtica educativa, etc.

Com ensenyar programació a infants

A l’hora de plantejar-se a l’aula com ensenyar programació, cal tenir en ment que, encara que els infants poden semblar esponges que aprenen molt ràpid, no estem davant de futurs programadors, almenys no de moment. Així doncs, l’objectiu és oferir les eines necessàries per impulsar el seu pensament computacional i la seva capacitat per resoldre problemes.

Per això, allò fonamental és seleccionar metodologies d’aprenentatge actives que motivin els infants a aprendre sobre programació i que no es converteixi en el simple fet d’aprendre a programar per programar. Es pot optar per projectes en grup de tres a quatre alumnes que puguin sumar els seus coneixements individuals per donar una solució global. A més de la metodologia, també és important seleccionar un sistema de programació adequat, ja que l’ideal és que sigui el més intuïtiu possible per iniciar-se en el llenguatge de la programació. Sempre serà positiu que l’eina ofereixi la possibilitat d’accedir a nivells més avançats.

Hi ha nombroses possibilitats perquè els infants aprenguin a programar de forma divertida. Es pot optar per crear jocs, pàgines web, robots o aplicacions per a dispositius mòbils.

La millor forma d’iniciar un infant sense coneixements previs en el món de la programació és a través de conceptes bàsics de programació. Es pot començar per elements visuals basats en representacions gràfiques i processos funcionals simplificats per afavorir la curiositat i l’interès. En el moment en què l’infant ja ha adquirit les nocions bàsiques de programació, es pot passar a llenguatges de programació basats en textos.

Jocs de programació per a infants

Hi ha diferents jocs per començar a familiaritzar-se amb els diferents conceptes de programació. A través de la gamificació és més fàcil que els infants assoleixin els coneixements bàsics i aprenguin a estructurar un codi de programació de manera lògica. Posteriorment, aquest aprenentatge serà molt útil per aprendre llenguatges de programació més avançats basats en textos.

Alguns dels jocs per aprendre a programar a l’aula són:

CodeMonkey

Un joc dissenyat per fer servir a l’aula que permet ensenyar els conceptes bàsics de codificació amb blocs.

CodeCombat

Un joc de rol en línia que permet aprendre els conceptes bàsics de programació basats en llenguatges de text, com ara Python i JavaScript.

CodeAvengers

Un joc que disposa de diferents nivells de dificultat i afavoreix el desenvolupament del pensament crític i la resolució de problemes.

Grasshopper

Un joc que té com a protagonista una llagosta que ha de superar jocs i proves mentre ensenya com funciona el llenguatge JavaScript.

Mimo

App per aprendre a programar, crear pàgines web, automatitzar tasques, etc., adreçada a estudiants de Secundària o Batxillerat amb nocions de programació.

Super Markup Man

Joc amb el qual iniciar-se en el llenguatge HTML i CSS apte per als que no tenen cap tipus de coneixement en programació.

Vols aconseguir un dels fantàstics maletins d’Electrolab?

Llenguatges de programació per a infants

Aprendre el llenguatge de programació s’assembla a aprendre una llengua estrangera i, per fer més fàcil el procés d’iniciació, es pot optar per llenguatges visuals basats en blocs. Cada bloc consta d’un segment de codi que correspon a una acció concreta, de manera que, en enllaçar els diferents blocs de construcció, es creen procediments de programació.

A més, la programació per blocs permet realitzar diferents combinacions possibles gràcies als diferents colors i formes dels blocs.

Hi ha llenguatges de programació visuals de codi obert molt senzills i intuïtius per a infants, perquè puguin comprendre el procés de creació de codis per blocs. Alguns dels llenguatges més demandats per fer servir amb infants són aquests:

Scratch

És una aplicació de programació senzilla i fàcil de comprendre perfecta per als infants. A més, és una de les més populars gràcies a les animacions i els jocs infantils.

Google Blockly

És un llenguatge de programació per blocs que no es va crear pensant en els infants, però que, gràcies a la seva interfície visual i intuïtiva, s’ha convertit en una bona eina per als més petits.

NEPO

Inclou un llenguatge de programació molt intuïtiu totalment en línia amb el qual és possible aventurar-se en la programació de robots.

Tynker

El seu llenguatge gràfic de programació és perfecte perquè els infants n’aprenguin el funcionament i comencin a crear els seus primers programes i jocs.

Code Studio

Ofereix la possibilitat d’aprendre els fonaments de programació amb blocs drag & drop i de crear jocs i dibuixos animats.

JavaScript

És el llenguatge de programació que es pot aplicar a un document HTML amb l’objectiu de crear interactivitat en una pàgina web.

Programació amb Arduino per a infants

El sistema de programació amb Arduino és perfecte per utilitzar amb infants i introduir-los en el món de la robòtica educativa. Arduino és actualment una de les plataformes de programació i electrònica més demandades a tot el món, de manera que es troba en continu desenvolupament.

Arduino consisteix en una plataforma de maquinari basada en una placa que integra un microcontrolador i un entorn de desenvolupament. La placa compagina la programació amb l’electrònica i ofereix diversitat de possibilitats per posar en marxa projectes educatius amb Arduino per a infants. A més, ofereix múltiples possibilitats per desenvolupar amb infants: creació de robots, creació de drons, creació de vehicles controlats, creació de jocs i apps, animació de personatges, creació de màquines (expenedores o selectores d’objectes), etc.