Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives del titular de la pàgina web https://maletinelectrolab.com/ (en endavant, el Lloc Web):

TITULAR: ACADEMIA DE INVENTORES, S.L. (en endavant, ACADEMIA DE INVENTORES)

CIF: B99553844

Domicili: Ctra. de Madrid, km 315,700; CP 50012 Saragossa (Espanya)

Correu electrònic: info@academiadeinventores.com

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes d’aquestes condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu cap pàgina del Lloc Web.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que ACADEMIA DE INVENTORES es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis en suposen l’acceptació corresponent.

Tot i això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar aquestes condicions d’ús particulars.

ACADEMIA DE INVENTORES es reserva el dret de modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

ACCÉS I SEGURETAT

Amb caràcter general, els usuaris podran accedir a la pàgina web de forma lliure i gratuïta. Tot i això, ACADEMIA DE INVENTORES, conforme a la legislació vigent, es reserva el dret de limitar l’accés a determinades àrees del lloc web per a les quals l’usuari s’haurà de registrar tot facilitant la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (vegeu, en cada cas, la Política de privacitat).

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat.

ACADEMIA DE INVENTORES no es responsabilitzarà, sota cap concepte, de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d’aquests usuaris és el responsable de les possibles conseqüències, errors i errades que posteriorment puguin derivar-se de la manca de veracitat de les dades.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ACADEMIA DE INVENTORES és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts corresponents.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part d’ACADEMIA DE INVENTORES. L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat d’ACADEMIA DE INVENTORES o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d’ACADEMIA DE INVENTORES o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari cap dret sobre els signes distintius que hi hagi inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’ACADEMIA DE INVENTORES o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En cas que l’usuari enviï informació de qualsevol tipus a ACADEMIA DE INVENTORES a través de qualsevol dels canals habilitats per a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne ACADEMIA DE INVENTORES, per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció a l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat corresponent.

 

MARQUES

Les marques, logotips i qualssevol altres de propietat industrial que apareixen en aquest web són propietat d’ACADEMIA DE INVENTORES o de terceres parts. Està prohibida la utilització d’aquestes marques sense la prèvia autorització escrita d’ACADEMIA DE INVENTORES o de les terceres parts propietàries de les marques.

 

ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners o continguts encastats, ACADEMIA DE INVENTORES informa que es troben directament gestionats per tercers, de forma que ACADEMIA DE INVENTORES no té mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des d’aquest Lloc Web.

En conseqüència, ACADEMIA DE INVENTORES no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament a ACADEMIA DE INVENTORES a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar el corresponent enllaç d’accés, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol tipus d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre ACADEMIA DE INVENTORES i el responsable de la pàgina web aliena.

ENLLAÇOS DE TERCERS

ACADEMIA DE INVENTORES posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines en diferents webs. La instal·lació d’aquestes aplicacions en el Lloc Web té com a únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre ACADEMIA DE INVENTORES i el propietari, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part d’ACADEMIA DE INVENTORES dels seus continguts i/o serveis, de manera que el seu propietari, fabricant o distribuïdor n’és l’únic responsable.

En cap cas ACADEMIA DE INVENTORES comparteix, amb els propietaris d’aquestes pàgines web externes, cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, i la seva única finalitat és facilitar-hi l’accés per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i/o pàgines web externes serà sota la seva pròpia responsabilitat, i ACADEMIA DE INVENTORES no intervé en aquest procés.

Com que ACADEMIA DE INVENTORES no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que ACADEMIA DE INVENTORES no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, producte, servei, publicitat ni qualsevol altre material disponible en aquests canals. Per aquest motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els canals enllaçats, així com en la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB

ACADEMIA DE INVENTORES no autoritza l’establiment d’un enllaç a aquest Lloc Web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web, sempre que sol·licitin l’autorització prèvia i expressa a ACADEMIA DE INVENTORES.

ACADEMIA DE INVENTORES no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a aquest Lloc Web. ACADEMIA DE INVENTORES no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació a aquest Lloc Web; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès, i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament, i sense que la llista següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

  1. Utilitzar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o en l’ordinador d’un tercer.
  2. Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials.
  3. Utilitzar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris.
  4. Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge.
  5. Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor d’ACADEMIA DE INVENTORES ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
  6. Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al Lloc Web.
  7. Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes d’ACADEMIA DE INVENTORES, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web.
  8. Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant-ne o tractant-ne d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament, falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri de qualsevol manera aquestes condicions d’ús.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per part de l’usuari podrà comportar l’adopció, per part d’ACADEMIA DE INVENTORES, de les mesures oportunes emparades en dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

ACADEMIA DE INVENTORES no pot garantir absolutament la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través seu.

En conseqüència, ACADEMIA DE INVENTORES no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’hi adoptin; (v) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web, i (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que ACADEMIA DE INVENTORES estableix en el Lloc Web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Tot i això, ACADEMIA DE INVENTORES declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al Lloc Web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en material de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar-ho immediatament a ACADEMIA DE INVENTORES perquè pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

ACADEMIA DE INVENTORES no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web.

ACADEMIA DE INVENTORES no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaç des del Lloc Web.

ACADEMIA DE INVENTORES no assumirà cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

En tot cas, ACADEMIA DE INVENTORES es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquestes condicions d’ús, sense que hi hagi possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del Lloc Web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al Lloc Web.

Tot usuari que accepti aquestes condicions d’ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en l’esmentada Política de privacitat.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Madrid capital.

Per presentar reclamacions sobre l’ús dels nostres serveis, el client pot fer-ho per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat «Identificació», comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa al conflicte.

Última actualització: 4 de maig de 2021