Arduino per a infants

Taula de continguts

Què és Arduino (per a infants)?

Arduino és una plataforma de codi obert que permet crear i configurar sistemes electrònics a partir d’un maquinari (hardware) i un programari (software) lliures. Neix com a projecte d’un grup d’estudiants a Itàlia que tenien l’objectiu de crear una plataforma flexible i d’accés lliure que servís de base per crear qualsevol tipus de projecte electrònic.

La placa Arduino funciona com un microcontrolador on es poden gravar instruccions per crear programes electrònics autònoms o que pot actuar com a interfície amb altres dispositius configurant la informació en instruccions. Hi ha diferents tipus de plaques Arduino, segons les necessitats del projecte que s’hagi de desenvolupar. A partir de la placa, es poden desenvolupar diferents microcontroladors als quals es pot donar infinitat d’usos, des d’una bàscula fins a unes portes controlades per veu.

Aquesta plataforma d’ús senzill i intuïtiu ofereix la possibilitat de programar tot tipus de projectes electrònics. Per aquesta raó, utilitzar Arduino amb infants és perfecte per aprendre les nocions bàsiques de programació i robòtica educativa.

Arduino educatiu

Arduino és perfecte per aprendre a programar amb infants, ja que és fàcil d’utilitzar i d’accedir-hi gràcies al fet que disposa tant d’un programari com d’un maquinari. Ensenyar Arduino a infants és senzill: el primer que han de fer és experimentar amb la placa i ser capaços d’imaginar el projecte electrònic que volen dissenyar.

Les característiques principals que et poden ajudar a triar Arduino a l’escola són:

Baix cost

És una plataforma molt econòmica amb enormes possibilitats de programació.

Compatibilitat

El seu programari és compatible amb múltiples sistemes informàtics, com ara Windows, MacOS o Linux.

Programació senzilla

És perfecte per utilitzar amb infants dins d’un entorn educatiu; gràcies al seu codi obert, permet realitzar qualsevol tipus de projecte electrònic.

Maquinari i programari lliures

Permet generar microcontroladors a partir de la placa Arduino.

Exercicis amb Arduino per a infants

Per aprendre a programar amb Arduino es pot començar per realitzar una sèrie d’exercicis que ajudin a introduir els conceptes clau perquè els infants es familiaritzin amb la programació:

Taller d’Arduino per a infants

El primer pas per ensenyar a programar és desenvolupar un petit manual d’Arduino per a infants on s’estableixin una sèrie d’instruccions bàsiques amb les quals començar a manipular la plataforma. Per fer-ho, es pot realitzar un taller on s’expliqui el funcionament bàsic de la placa i l’entorn de programació i, posteriorment, començar a posar en pràctica un projecte electrònic amb Arduino.

A través del manual i la manipulació del maquinari i el programari disponibles, es pot aprendre a utilitzar la placa Arduino en un breu període de temps. L’objectiu és anar escalant de forma autònoma o col·lectiva els diferents problemes que vagin sorgint pel camí fins a trobar la solució correcta.

Programació d’Arduino per a infants

Per ensenyar als infants de Primària a programar Arduino es poden començar a utilitzar aplicacions visuals per blocs com Scratch, que permeten oblidar-se del codi i començar a treballar les nocions bàsiques d’electrònica i programació. Arduino inclou múltiples funcionalitats per a cada nivell educatiu, de manera que permet personalitzar l’aprenentatge a les capacitats i les habilitats de cada infant.

La millor forma d’introduir la programació Arduino per a infants és a través de la realització de projectes en grup, on tots els membres aportin les seves pròpies idees i solucions. Aquest tipus d’activitats afavoreixen el desenvolupament de la capacitat lògica en haver de relacionar les diferents situacions amb les accions que es pretén dur a terme.

Arduino a Primària

Es pot començar a treballar en projectes senzills que ajudin a percebre l’entorn o automatitzar funcions quantitatives, com mesurar la temperatura de l’ambient o calcular el pes dels objectes. L’ús d’Arduino en Educació Primària és molt rellevant per al desenvolupament del pensament computacional dels infants. Es treballa la capacitat d’associació entre la construcció de cadenes d’instruccions amb el resultat final i es potencia la creativitat dels infants a través de la recerca de resultats.

Arduino a l’ESO

En Educació Secundària es pot treballar la programació Arduino a través de projectes de major complexitat, basats en la creació de prototips que requereixen construcció i cablejat. També es poden introduir coneixements més avançats que es relacionin amb la branca de matemàtiques o física per dur a terme projectes transversals i introduir conceptes més abstractes.

Vols aconseguir un dels fantàstics maletins d’Electrolab?

Projectes d’Arduino per a infants

Aquests són alguns dels projectes educatius que es poden dur a terme amb Arduino adreçats a infants des d’Educació Primària fins a la Secundària.

Alarmes

Configuració d’alarmes sincronitzades amb el calendari de Google o el correu electrònic de Gmail.

Màquina de bombolles de sabó

Automatització d’un braç que estigui contínuament mullant el bomboller i fent bombolles de sabó.

Radar per detectar objectes

Detecció dels objectes que hi ha al voltant a una determinada distància per definir la velocitat a la qual es mouen.

Màquina de xiclets

Mecanització de la sortida de xiclets en introduir una moneda dins de la màquina.

Lector d’empremtes dactilars

Creació d’un sistema de reconeixement dactilar a través de la lectura de l’empremta i la posterior gravació en la memòria.

Cotxe controlat

Construcció d’un robot educatiu amb Arduino en forma de vehicle amb un motor controlat a partir d’una aplicació mòbil.

Màquina de vending

Creació d’una màquina expenedora a partir d’un microcontrolador amb sensors per detectar les monedes i els motors que lliuren els diferents productes.