Projectes d’Arduino per a infants

Taula de continguts

Projectes educatius Arduino

Arduino, com a eina educativa, és perfecte per endinsar-se en l’univers de la programació i la robòtica. El seu entorn de desenvolupament afavoreix el pensament crític i computacional alhora que s’aprenen els conceptes bàsics d’electrònica. A més d’introduir un llenguatge de programació senzill i intuïtiu, aquesta plataforma és de lliure distribució i de molt baix cost. Per això, cada vegada són més els centres educatius que recorren a aquest sistema per desenvolupar projectes d’electrònica dins de l’aula.

La placa Arduino ha estat creada per i per a alumnes, de manera que és una plataforma ideal per utilitzar amb els infants. Es pot utilitzar per programar tot tipus de sistemes o prototips electrònics. També és una eina perfecta per als docents, ja que permet aprendre les nocions bàsiques de programació i electrònica mitjançant un llenguatge senzill i visual. Disposa d’un programari i un maquinari lliures i, a més, els principals sistemes informàtics, com ara Windows i MacOS, són compatibles amb Arduino.

En cas de tenir dubtes sobre els seus components electrònics o voler buscar idees sobre projectes per a infants amb Arduino, a internet hi ha innombrables tutorials que faciliten notablement aquesta tasca. A l’hora de treballar amb Arduino en projectes per a infants, cal adaptar la dificultat al nivell educatiu de l’alumnat. D’aquesta manera, l’aprenentatge és gradual i els infants van assimilant progressivament tots els conceptes sobre programació i electrònica amb Arduino.

Proyectos de arduino para niños

Vols aconseguir un dels fantàstics maletins d’Electrolab?

Projectes per a Primària

En Educació Primària generalment es produeix el primer contacte amb el món de la programació i la robòtica educativa. Per evitar que els infants pateixin moments de frustració innecessaris quan aprenen a programar, és important buscar mètodes i llenguatges de programació senzills i intuïtius. Un cop s’han digerit els coneixements i conceptes clau, es pot passar a programar mitjançant llenguatges més complexos.

Per aprendre a programar amb Arduino en edats primerenques és recomanable començar a través de jocs manipulatius amb els quals comprendre com funciona l’algoritme. Al principi, molts infants tenen problemes per deduir el procediment des que es dissenyen les instruccions fins que es produeix l’acció. També es pot optar per activitats fora de línia a l’aula que ajudin a interpretar millor el funcionament de l’algoritme i a desenvolupar el pensament computacional.

Arduino permet realitzar tot tipus de projectes electrònics. L’objectiu principal en Educació Primària és que els alumnes interioritzin els conceptes bàsics: sortides i entrades digitals i analògiques, l’ús dels components de la placa electrònica i el procés de programació a través del codi obert d’Arduino.

Aquests són dos projectes senzills de programació electrònica amb Arduino que es poden posar en marxa amb els alumnes d’Educació Primària:

Proyecto semaforo con arduino para niños de primaria

Semàfor

Es construeix un semàfor ordinari, com els que hi ha a la carretera per regular el trànsit, però aplicant-hi una nova funcionalitat: un sensor de moviment que posi el llum del semàfor en verd quan no hi hagi trànsit en sentit contrari i en vermell quan hi hagi molts cotxes.

Proyecto cronometro con Arduino para niños de primaria

Cronòmetre

Aquest sistema és més senzill que el semàfor. Només calen dos botons: un per iniciar el cronòmetre i un altre per aturar-lo, i que el microcontrolador tradueixi el temps transcorregut en hores, minuts i segons.

Projectes per a Secundària

Utilitzar Arduino per a projectes de Secundària ofereix moltes possibilitats. L’augment de l’interès cap a les STEAM (science, technology, engineering, arts & mathematics) porta els centres educatius a interessar-se per aprendre sobre robòtica i per introduir-la en els plans d’estudi. A més, no s’aprèn únicament a programar, sinó que aquesta disciplina es combina amb d’altres per crear projectes transversals, com la música, la física, les matemàtiques, l’art, etc.

En Educació Secundària la majoria d’alumnes ja tenen algunes nocions bàsiques de programació i electrònica. D’aquesta manera, es pot anar més enllà de la funcionalitat bàsica de la placa d’Arduino. Per aconseguir que els alumnes s’apropin més a la seva realitat, podem crear projectes vinculats al món digital, com els exemples que s’inclouen a continuació. En cas que resultin molt complexos per als cursos del primer cicle de Secundària, es poden destinar com a projectes d’Arduino per a 4t d’ESO. En aquest curs ja compten amb un ampli ventall de coneixements d’electrònica i programació i poden posar en marxa projectes més ambiciosos.

Proyecto despetador Arduino para secundaria

Rellotge despertador

Construir un rellotge intel·ligent que funciona com a agenda per recordar-nos reunions, cites, tasques pendents, etc. Es connecta Arduino amb la plataforma de Google Calendar per ajustar les alarmes de manera automàtica.

Proyecto publicaciones de Instagram automáticas con Arduino para secundaria

Instagram automàtic

Els adolescents estan molt interessats en aquesta xarxa social, de manera que podem construir a partir d’Arduino un microcontrolador automàtic per programar les publicacions i stories a través d’un calendari digital.

Projectes per al Batxillerat

Arduino també disposa d’un programa complet amb múltiples eines de programació i electrònica adreçat a nivells educatius més avançats. En el Batxillerat es recomana optar per llenguatges més complexos que a la Primària o la Secundària, perquè els alumnes segueixin avançant de nivell i desenvolupin més en profunditat el pensament computacional. A més, es pot treballar al mateix temps que adquirim coneixements en altres disciplines, com la impressió 3D.

Proyecto mesa de mezclas Arduino para bachillerato

Taula de mescles

Per crear una taula de mescles electrònica es necessiten amplificadors operacionals i un microcontrolador, que en aquest cas és la plataforma Arduino, per activar els efectes de so de forma automàtica al mateix temps que sona el fil musical.

Proyecto brazo robótico Arduino para bachillerato

Braç robòtic

Construir un braç robòtic resulta molt atractiu per als alumnes més grans, ja que requereix un nivell avançat en programació i electrònica. Si es disposa d’impressora 3D, es pot construir el braç i posteriorment programar a través d’Arduino la seqüència de moviments que ha de realitzar.