Activitats de robòtica educativa per a l´aula

Taula de continguts

Què són les activitats de robòtica infantil?

La robòtica infantil s’ha convertit en una activitat molt atractiva als centres educatius per desenvolupar la pedagogia pràctica. Els infants aprenen fent i creant al mateix temps que aprenen a pensar per si mateixos i a desenvolupar la seva capacitat de resolució de problemes.

A través de la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes es poden construir projectes de robòtica introduint diferents disciplines. En el model educatiu STEAM (science, technology, engineering, arts & mathematics) convergeixen coneixements pràctics i teòrics. Aquesta metodologia s’està treballant a molts centres educatius gràcies al seu caràcter multidisciplinari. Ajuda a incentivar la creativitat, la innovació i el pensament lògic dels infants des de petits.

Aprendre robòtica i programació mitjançant la combinació de diferents disciplines afavoreix l’aprenentatge significatiu. El motiu és que el mateix infant adquireix la capacitat de trobar solucions a problemes de la vida real a través de la pràctica i l’experimentació.

Activitats de robòtica per a infants per nivells educatius

A través de la programació i la robòtica educativa es potencia el desenvolupament de múltiples habilitats i capacitats pràctiques. L’alumnat pot treballar els procediments físics i mecànics dels diferents sistemes electrònics, així com manipular diferents materials i dispositius.

Aquests són alguns dels beneficis que aporten les activitats de robòtica educativa als infants:

Activitats de robòtica per a Educació Infantil

En Educació Infantil es poden posar en marxa activitats per treballar les formes, els materials, els colors, les direccions o altres conceptes per assentar les bases de la robòtica educativa i la programació.

Actividad de robótica para prescolar: Juego de las parejas

Joc de les parelles

Aquesta activitat afavoreix el desenvolupament de la memòria, la motricitat fina i l’observació de l’entorn. Aquest joc de descobriment i memòria visual ajuda a incrementar de manera progressiva la capacitat d’anàlisi dels infants. A més, a mesura que van descobrint les diferents parelles, es converteixen en participants actius de la seva pròpia experiència d’aprenentatge.

Actividad de robótica para prescolar: Rompecabezas

Trencaclosques

Aquest tipus d’activitats enforteixen el pensament lògic dels més petits, a més de treballar la concentració, la paciència, el maneig de la frustració, la motricitat fina, l’habilitat espacial, la memòria visual, etc. Es pot començar per trencaclosques senzills amb un nombre reduït de peces de grans dimensions i anar pujant de nivell a mesura que els infants vagin progressant.

Actividad de robótica para prescolar: Construcciones con Lego

Construir figures amb Lego

Els jocs de construcció aporten nombrosos beneficis, com afavorir el raonament espacial i matemàtic, la coordinació visomotora i l’autoestima. Es pot construir tot tipus d’objectes o figures a partir de les peces de Lego; només cal deixar als infants una mica de llibertat perquè la seva imaginació faci la resta.

Activitats per a infants de Primària

A l’etapa de Primària els infants poden fer un pas més en el desenvolupament d’habilitats de pensament més complexes. Cada vegada més, la comunitat educativa opta per desenvolupar activitats d’introducció a la robòtica educativa a les aules des de les primeres etapes escolars.

Actividad de robótica para primaria: Acertijos

Endevinalles

Aquesta activitat és un clar exemple de pensament lògic. Per mitjà d’una sèrie de pistes, l’alumnat haurà d’anar treballant l’anàlisi i raonament per trobar la solució correcta. Es pot optar per endevinalles matemàtiques, lingüístiques, verbals o de lògica.

Actividad de robótica para primaria: Laberintos

Laberints

Per dur a terme aquesta activitat, es pot optar per fer servir recursos digitals o fer-la amb paper i llapis. Els laberints ajuden a treballar l’orientació espacial i la capacitat per resoldre problemes, ja que l’alumnat haurà de buscar el camí correcte per aconseguir travessar tot el laberint i arribar a la meta.

Actividad de robótica para primaria: Ajedrez

Escacs

Aquest joc empeny els infants a fer un pas més en el desenvolupament del pensament lògic. Té múltiples avantatges per al desenvolupament cognitiu de l’alumnat, perquè estimula l’anàlisi de la situació, la presa de decisions, la imaginació, el pensament estratègic, la planificació, l’acceptació de les regles i la concentració, entre d’altres.

Vols aconseguir un dels fantàstics maletins d’Electrolab?

Activitats de robòtica per a Secundària

En Educació Secundària es pot optar per sistemes de programació més avançats que motivin l’alumnat a comprendre el funcionament de la tecnologia per a la resolució de problemes a la vida real. Els projectes de robòtica educativa ajudaran l’alumnat a potenciar el seu pensament crític, la seva creativitat, a treballar a base de prova i error i a conèixer les seves limitacions.

Actividad de robótica para secundaria: Cubo de Rubik

Cub de Rubik

Per a alumnes en edats més avançades podem introduir activitats que afavoreixin el desenvolupament d’habilitats motrius més complexes, la recerca de solucions, la perseverança i l’esforç. L’alumnat ha de treballar la retenció de la informació i apreciar les diferents possibilitats i direccions que es poden dur a terme.

Actividad de robótica para secundaria: Escape Room

Escape Room

Aquesta activitat aconsegueix que l’aprenentatge resulti molt més motivador per als infants. A través d’una sèrie d’indicacions i instruccions, l’alumnat treballa de forma cooperativa per resoldre els enigmes sobre qualsevol disciplina. Fomenta el plantejament d’hipòtesis i solucions que s’han de desenvolupar per poder avançar en el joc.

Actividad de robótica para secundaria: Construir robots

Construir un robot

També es poden desenvolupar activitats més complexes que suposen posar en marxa coneixements de robòtica i programació. L’alumnat s’enfrontarà al repte de construir un robot, fet que suposarà més treball en equip, retroalimentació d’idees i desenvolupament de solucions innovadores i creatives.